La comissió de preciositats artístiques de Madrid: inventaris de pintura i escultura dels convents madrilenys, 1835-1836